Refurbished telecom hardware
Manufacturer Description Part number
Huawei UPEU 2102319897
Huawei RRU 3220 2102319446
Huawei OPTIX RTN 900 case 2102318687
Huawei PMU 2440005
Huawei GRFU M1800A 2102318546
Huawei GRFU 900 2102318474
Huawei OPTIX RTN 900 case 2102318180
Huawei OPTIX RTN 900 case 2102318043
HUAWEI PMU 21024400052
Huawei BBU 3900 2102315848
Huawei DRFU M1800 2102315743
HUAWEI DMCM 2102315775
Huawei DRFU M1800 2102315743
Huawei gatm 2102315686
Huawei DTRU M1800 2102315174
Huawei BBU3806 2102315673
Huawei UEIU 2102315639
HUAWEI DDCM M900 2102314744
Huawei ddcm m900 210231474
Huawei BBU3806 2102315615
HUAWEI DDPM M900 2102314686
Huawei UPEU 2102315528
Huawei DATM 2102314289
Huawei DTRU M 1800 2102315174
Huawei DMCM 2102314287
Huawei DTRU M900 2102315076
Huawei DMCM 2102314691
Huawei DTRU M 1800 2102314169
Huawei DCOM M900 2102314130
Huawei DATM 2102314289
Huawei DDPU M900-E 2102314120
Huawei EPMU01 2102313069
Huawei DDPU M1800 2102313828
Huawei RETR M900 2102312580
Huawei TRX M900 2102312193
Huawei DRU 1800 2102311484
Huawei TRX M900 2102311309
Huawei DRU 900 2102311483
HUAWEI PSU/MAPM 220VAC 2102130475
Huawei MCU 2102311481
Huawei EDU M 900 2102127140
Huawei FAN BOX 2102120407
Huawei TRX M900 2102311309
Huawei AC POWER 2102120281
Huawei PMU 2102310822
Huawei DC POWER 2102120279
Huawei TRX 2102310577
HUAWEI BTS 3900 2102113169
HUAWEI QCKG1EMU 2102100054
Huawei HYBRID COUPLER 7.125-8.5GHZ,6DB 2102152440
Huawei cable PBA-MCUC 2102140760
Huawei cable PBA-MCUO 2102140717
Huawei BOX CLVA PCS incl cables 2102140623
Huawei cable CSK 51/03 2102140172
Huawei PSU/MAPM 2102130543
Huawei PSU /MAPM AC/DC 220VAC 2102130475
Huawei PSU ACDC 2102130376
Huawei FAN 2102120458
Huawei FAN 2102120068
Huawei OPTIX RTN 900 case only 2102113254
Huawei OPTIX RTN 900 case only 2102113174
Huawei Optix 155/622H (metro 1000) 2102110511
Huawei DCDU-03B 210212047
Huawei M1800 CDU 7140034
Huawei REDU 7140033
Huawei PMU 2440005
Huawei DEMU(karta) 37463
Huawei DELC 28708
Huawei DMLC 028712D
HUAWEI 8-PORT 2102312370B113000042
HUAWEI AI11RVRB0 210305105210B4000035
HUAWEI 2 PORT 2102312022B10C000109
HUAWEI AI11RVRB0 210305104810B4000013
HUAWEI AI11RE321 210305210210B4000023
HUAWEI KW-WCKI 2103051558
HUAWEI KW-WSIU 2103050148
HUAWEI KW-WEPI 2103050932
HUAWEI AI11RERI0 210305105310B4000040
HUAWEI KW-WCSU 21030506021
HUAWEI FAN 210 21 20 35
HUAWEI HSC 21030514441
Huawei MMI 3212910
Huawei OPTIX RTN 910 21021 13 17 46
Huawei OPTIX RTN 910 210 23 18 68
HUAWEI PIU OPTIX RTN 910 020KHW 21210301139
Huawei CONV 25B 1AF01317ABAA01C
Huawei OPTIKA SM LC-LC 2 1A8347840003
Huawei DEMU(karta) 037463D09B001469
Huawei DEMU(karta) 0374634MB3123731
Huawei DEMU(karta) 0374634MB3123140
Huawei DEMU(karta) 0374634MA6234790
Huawei PMU 030EFT10A6000368
Huawei DTMU 030BMY
Huawei DMLC 028712D
HUAWEI DELC 0287089R
Huawei DSAC 028262D
Huawei DMLU 020CMF
Huawei pcb,cdb-2/1 assy clock distribution buffer 2/1 ethernet 3003024901
Huawei DDPM M900E 2102315330
Huawei DDPU M900-E 2102315324


Pages: 56

Used telecom hardware

At this moment We offer about 5000 Used telecom hardware parts.

Gsm refurbished parts

Search our list for Gsm refurbished parts Manufacturer or Part number.

Rufurbished telecom spare parts